ZGODOVINSKI ORIS

 

2001-2022

                                                                                                                                                                                                

 

 

V šolskem letu 2001/2002 je Glasbena šola Kamnik ustanovila šolsko knjižnico. Knjižničarka Duška Težak (1956-2022), univ. dipl. bibl., je knjižnico vzpostavila, in opravila pionirsko delo pri vzpostavljanju in razvrščanju notnega gradiva in glasbene literature knjižnic glasbenih šol v Sloveniji ter vpisovanju notnega gradiva v sistem COBISS. Zaslužna je za vso strokovno vodenje, obdelavo in hranjenje knjižničnega gradiva. Po njeni zaslugi je knjižnica Glasbene šole Kamnik sploh prva šolska knjižnica, ki se je vključila v sistem COBISS in to že v šolskem letu 2001/2002 z vsemi storitvami (izposoja, nabava, katalogizacija in medknjižnična izposoja) in še 20 let zatem je edina šolska knjižnica, ki uporablja vse te 4 storitve. Zaloga knjižnice je izvrstna, saj vsebuje daleč največ enot gradiva med šolskimi knjižnicami. Po podatkih za l. 2023 več kot 12.000. Za hranjenje notnega gradiva je uspela pridobiti lesene fascikle, in prilagojene regale, ki s svojo trdnostjo zagotavljajo stabilno in dolgoletno hranjenje gradiva. Njena skrb za strokovni razvoj je segala izven standardnih okvirjev in je bila vizionarsko usmerjena v celovit razvoj knjižnic v glasbenih šolah Slovenije. Svoje delo je leta 2004 predstavila strokovnim delavcem na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo.