Cenik mesečnih prispevkov za različne programe:

Glasbena pripravnica 22€
Predšolska glasbena vzgoja 22€
Nauk o glasbi 22€
Inštrumentalni pouk 31€
Izposojnina inštrumenta 8€
Plesna pripravnica 22€
Balet, 1. in 2. razred 23€
Balet, 3. – 6. razred 25€

Vpisnina se zaračuna na začetku šolskega leta v višini 20 evrov.

POUK

Pouk izvajamo v Kamniku, na matični šoli (Kajuhova pot 11 in Ljubljanska 1), v Domu kulture Kamnik (plesna pripravnica, balet in tolkala), v OŠ Šmartno v Tuhinju, v OŠ Marije Vere, ter v OŠ Stranje. Pouk v osnovnih šolah poteka le, če je vpisano zadostno število učencev.

Pouk izvajamo tudi v Mostah pri Komendi v OŠ Komenda Moste ter na Jezerskem v podružnični osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor.

IZPOSOJA INŠTRUMENTOV

Glasbena šola omogoča učencem izposojo večine inštrumentov za začetne letnike šolanja. Izposojamo vsa godala, klarinet, saksofon, oboo, trobento, pozavno, rog, evfonij, tubo in citre. Ne izposojamo klavirjev, flavt, kitar, orgel, harmonike in kljunaste flavte.