Svet šole

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH:

 • Marko Tomc – predsednik sveta,
 • Robert Smolnikar – namestnik predsednika sveta,
 • Jana Jelinčič,
 • Janez Klobčar,
 • Anica Smrtnik.

PREDSTAVNIKI STARŠEV:

 • Aleš Lipičnik,
 • Tina Petek Steinbucher,
 • Mitja Grzinčič

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJIC:

 • Goran Završnik, Občina Kamnik,
 • Martin Gorenc, Občina Kamnik,
 • Laura Podgoršek, Občina Komenda.