Programi in smeri

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

Program namenjen otrokom, ki so dopolnili 5 let oz. so zadnje leto pred vpisom v osnovno šolo. Cilji predšolske glasbene vzgoje so odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti in omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja. Pouk poteka v obliki igre, petja in igranja na glasbila.

Program PGV traja eno leto, znanja se na tej stopnji ne ocenjuje. Preizkus glasbenih sposobnosti se ne opravlja, vpis je mogoč do zapolnitve mest. Učenci se po zaključku programa predšolska glasbena vzgoja lahko vključijo v program glasbena ali plesna pripravnica.

Pouk poteka enkrat tedensko 45 minut v skupini od 12 do 15 otrok.

GLASBENA PRIPRAVNICA

Program je namenjen otrokom, ki so dopolnili 6 let oz. obiskujejo 1. razred osnovne šole. Cilji glasbene pripravnice so odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti, omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja, omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja. Pouk poteka v obliki igre, petja in igranja na glasbila.

Program GP traja eno leto, znanja se na tej stopnji ne ocenjuje. Preizkus glasbenih sposobnosti se ne opravlja, vpis je mogoč do zapolnitve mest. Učenci se po zaključku programa glasbena pripravnica vključijo v program glasba na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.

Pouk poteka enkrat tedensko 60 minut v skupini od 12 do 15 otrok.

PROGRAM GLASBA

V Glasbeni šoli Kamnik izvajamo pouk naslednjih inštrumentov:

 1. Orkestrski inštrumenti in petje:
 • godala: violina, viola, violončelo,
 • pihala: flavta, oboa, klarinet, saksofon,
 • trobila: rog, trobenta, pozavna, tuba in druga trobila,
 • tolkala,
 • petje,
 1. Drugi inštrumenti:
 • inštrumenti s tipkami: klavir, orgle in harmonika,
 • brenkala: kitara,
 • kljunasta flavta,
 • ljudski inštrumenti: citre, diatonična harmonika.

Pouk inštrumentov in petja poteka individualno dvakrat tedensko po 30 ali 45 minut.

Skupinski pouk poteka praviloma enkrat tedensko. Ura skupinskega pouka traja 60 ali 90 minut.

Nauk o glasbi je obvezen predmet. Komorna igra in orkestralna igra sta obvezna predmeta od 4. razreda dalje.

Za vpis v program glasba je potrebno opraviti sprejemni preizkus.

Izobraževanje traja 6 oz. 8 let. Po opravljenem izobraževanju učenec dobi javno veljano spričevalo.

PLESNA PRIPRAVNICA

Vpisujemo otroke stare 6 let, učence 1. razreda osnovne šole. Starejši novinci (2. in 3. razred osnovne šole) se lahko vpišejo v plesno pripravnico 2 oz. plesno pripravnico 3. Program  traja 3 leta. Cilji plesne pripravnice so odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti, sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje plesne izobraženosti, omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja.

Znanja se v plesni pripravnici ne ocenjuje. Preizkus sposobnosti se ne opravlja, vpis je mogoč do zapolnitve mest. Učenci se po zaključku programa plesna pripravnica vključijo v program BALET na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.

BALET

Na program balet se lahko vpišejo učenci na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa, praviloma po zaključeni plesni pripravnici ali ko vstopajo v 4. razred osnovne šole (9 let). Trajanje izobraževanja je 6 let. Po končanem izobraževanju učenci obvladujejo osnovne baletne prvine.