POSTAVITEV GRADIVA

 

Knjižnično gradivo je na voljo v prostem pristopu, urejeno po UDK (univerzalni decimalni klasifikaciji) znotraj po abecedi. Knjižnično  gradivo, ki ga hranimo v knjižnici je v COBISS-u in ga je možno naročiti, rezervirati, izposoditi, razen čitalniškega in domoznanskega gradiva. 

 

Knjižnično gradivo v knjižnici:

 • monografske publikacije 
  • za otroke 
  • za odrasle
 • serijske publikacije 
 • domoznanska zbirka
 • neknjižno gradivo: 
  • notno gradivo
  • zgoščenke, ki so razdeljene na: 
   • tekmovanja 
   • glasbene šole 
   • Glasbena šola Kamnik 
   • klasična glasba 
   • slovenska ljudska glasba
   • nabožna glasba 
   • druge glasbene zvrsti 
   • zgodovina glasbe 
   • glasba za otroke 
   • pravljice za otroke 
  • gramofonske plošče

 

Notno gradivo je postavljeno po UDK, znotraj po abecedi, vsebinsko ločeno po instrumentih, orkestrih in zboru. Gradivo za Malo glasbeno šolo in Nauk o glasbi stoji ločeno in je urejeno po UDK in abecedi.