OBRATOVALNI ČAS

 

Knjižnica deluje 8 ur tedensko. Za uporabnike je odprta 2 x na teden, izmenično dopoldan/popoldan s čimer knjižnica zadovoljuje potrebe po odprtosti najrazličnejših članov. Obratovalni čas znaša 4 ure na teden. Preostale 4 ure so namenjene strokovnemu delu (katalogizacija, inventarizacija, oprema, delo na domoznanskem gradivu in bibliografijah, bibliopedagoško delo, prireditve, skrb za urejenost knjižnice, pomoč strokovnim delavcem pri iskanju in obdelavi informacij, izdelavi statistik, poročil itd.).

Obratovalni čas knjižnice je objavljen na vidnem mestu na vratih v knjižnico, na vidnih mestih v šoli ter/ali na spletni strani šole. Vse morebitne spremembe so prav tako tekoče javno objavljene. Šola si pridružuje pravico do morebitnih sprememb urnikov.

 

Obratovalni čas tekočega meseca:

 

JUNIJ

IZPOSOJEVALNI ROKI 

 

Člani knjižnice si lahko učno gradivo izposodijo za tekoče šolsko leto. Ostalo gradivo 21 dni, serijske publikacije 14 dni. Rok izposoje za gradivo izposojeno po medknjižnični izposoji je 21 dni. Vso gradivo, razen učnega, je možno 3x  podaljšati. Podaljšanje ni možno v primeru, če je gradivo rezervirano.