Kdo smo

Glasbena šola Kamnik je bila ustanovljena leta 1953 in od tedaj neprekinjeno deluje. Ustanoviteljici sta Občina Kamnik in Občina Komenda. V sestavo zavoda sodijo tudi dislocirani oddelki in sicer:

  • Komenda, na lokaciji Osnovna šola Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, Komenda;
  • Šmartno, na lokaciji Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, Šmartno 27 a, Laze v Tuhinju;
  • Stranje, na lokaciji Osnovna šola Stranje, Zgornje Stranje 22, Stahovica;
  • Duplica, na lokaciji Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska 16 a, Kamnik;
  • Jezersko, na lokaciji Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, podružnična šola Jezersko, na lokaciji Zgornje Jezersko 62, Zgornje Jezersko.

Dislocirani oddelki delujejo v odvisnosti od izraženih potreb po glasbenem izobraževanju.

Osebna izkaznica

GLASBENA ŠOLA KAMNIK
Kajuhova pot 11
1241 Kamnik

Ravnatelj: Rok Spruk

Davčna številka: 85120065
Matična številka: 5083087

IBAN: SI5601100-6000058417, Banka Slovenije

Pravni status: Javni zavod