O KNJIŽNICI

 

V Sloveniji je po podatkih za l. 2023 54 javnih in 15 zasebnih glasbenih šol, dva konservatorija in Akademija za glasbo ter trije oddelki študija muzikologije. Knjižnica Glasbene šole Kamnik ima dolgo zgodovinsko tradicijo in je bila prva knjižnica glasbene šole v Sloveniji, ki se je vključila v slovenski nacionalni bibliografski sistem COBISS in to že v šolskem letu 2001/2002. Po podatkih za l. 2023 je v COBISS vključenih 31 knjižnic glasbenih šol Slovenije, od tega uporablja vse štiri  segmente (izposoja, katalogizacija, nabava in medknjižnična izposoja) knjižnica naše šole.  

Šolska knjižnica v glasbenih šolah izvaja knjižnično dejavnost in je sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa glasbene šole. Zbira, obdeluje, hrani in zagotavlja dostop do najrazličnejšega knjižničnega gradiva hkrati pa nudi informacijsko-dokumentacijsko podporo vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa glasbene šole. Primarni cilj naše knjižnice je, da zagotavlja knjižnično gradivo za inštrumentalni pouk, posebno pozornost pa knjižnica izkazuje skrbi za naše najmlajše in domoznanskemu gradivu. Kako vizionarsko je naša dolgoletne knjižničarka Duška razmišljala že l. 2012, in  je v publikaciji Kako lahko knjižnica glasbene šole pripomore k delovanju glasbene šole? takole zapisala: 

Naloge knjižnice na glasbeni šoli so: vodenje in organizacija dela knjižnice, ustrezna nabava gradiva (obvezno sodelovanje z učitelji), privajanje uporabnikov na samostojno uporabo gradiva in tehničnih pripomočkov za iskanje in posredovanje informacij, temeljna knjižnična dejavnost (zbiranje, obdelava, hranjenje, postavitev in posredovanje gradiva), predstavljanje knjižnice in njenega gradiva (razstave, zloženke, spletna stran, informativni dnevi in dnevi odprtih vrat, obvezna motivacija za uporabo gradiva). Primarna naloga knjižnice na glasbeni šoli je zagotavljanje dostopa do notnega in avdio gradiva vsem uporabnikom. Notno gradivo je namreč precejšen strošek predvsem za starše šolajočih se otrok. Večina uporabnikov doma ne premore fonoteke, ki bi vsebovala kakovostne posnetke raznih zvrsti (predvsem klasične glasbe ali jazza), kar pa lahko deloma nadomesti knjižnica glasbene šole s svojo izbrano zbirko, s pomočjo katere lahko uporabniki stopijo v stik z glasbenimi svetovi, ki jih sicer morda, žal, sploh nikoli ne bi imeli priložnosti spoznati. Knjižnica glasbene šole naj nudi kar se da obsežno zbirko glasbenih del (notni material, CD, DVD zapisi, literarna dela o glasbi itd.). Šolska knjižnica lahko tudi zelo pripomore k boljšemu poteku dela na glasbeni šoli. Kot primer lahko navedemo pomoč pri delovanju šolskega orkestra. V knjižnici se lahko hrani vse notno gradivo in seznam skladb, ki se bodo izvajale v določenem obdobju; učenci si notno gradivo lahko izposodijo že pred vajami in se tako na vajah ne izgublja časa z razdeljevanjem not, poleg tega pa se učenci že vsaj malo seznanijo s skladbami že pred prvim skupnim branjem. Tukaj je treba poudariti, da naj bi učitelji v okviru izobraževalnega procesa nenehno poudarjali pomen uporabe literature ter informacijskih virov, kar zelo vpliva na strokovno ter osebno rast in razvoj vsakega posameznika. Dobro za šolo je tudi, če ima knjižnica na voljo fonoteko z ustreznimi predvajalniki. Poglobljeno poslušanje glasbe je namreč povsem drugačno, če to počnete v tišini in zbrano, kot pa recimo med vožnjo v avtomobilu ali med pospravljanjem stanovanja. Tudi z računalniško opremljenim delom v knjižnici bi še bolj pripomogli k napredku v tehnično glasbenem smislu. Na teh računalnikih bi bili glasbeni programi, možnost avdio, video produkcije. Tako bi bil omogočen dostop do spletnih strani, zanimivih tako za glasbene knjižničarje kot za uporabnike glasbenih knjižnic, ki se ukvarjajo z glasbo profesionalno ali ljubiteljsko. Na spletu lahko najdemo spletni vodič po glasbi, biografije glasbenikov (pomoč za izdelavo seminarskih nalog in plakatov), vodič po različnih glasbenih zvrsteh, vodič po glasbenih šolah, založbah, prodajalnah glasbil itd. Ta računalniški del knjižnice naj bi bil na voljo vsem učiteljem in učencem. V knjižnici naj bi bil na voljo tudi prostor za učenje. Knjižnica bi z vsem tem pripomogla k večji povezanosti zaposlenih na glasbeni šoli, učencev in zunanjih uporabnikov. Knjižnica glasbene šole predstavlja enega izmed temeljev za uspešno delovanje šole”. 

Knjižnica danes, na prehodu v družbo 5.0, že dolgo ni več samo fizični prostor ampak tudi in predvsem virtualni, zato so vse knjižnične storitve in informacije, ki jih naša knjižnica ponuja digitalno, na voljo na spletni strani naše šole pod zavihkom knjižnica https://www.gskamnik.si/knjiznica/