KNJIŽNIČNO GRADIVO

 

Knjižnično gradivo je termin, ki zajema knjižno in neknjižno gradivo. Knjižnično gradivo je na voljo v prostem pristopu, urejeno po UDK (univerzalni decimalni klasifikaciji) znotraj po abecedi. Knjižnično  gradivo, ki ga hranimo v knjižnici je v COBISS-u in ga je možno naročiti, rezervirati, izposoditi, razen čitalniškega in domoznanskega gradiva. V naši knjižnici so vam na voljo monografije (otroške in odrasle), učno glasbeno/plesno knjižnično gradivo, notno gradivo, neknjižno gradivo z zvočnicami ter gramofonskimi ploščami in serijske publikacije.