Knjižnica

Vodja knjižnice: Helena Dakič Prelc, univ. dipl. bibliotekar, prof. zgodovine, mag. medk. menedž.

T: 01 830 34 30 

E: helena.dakic.prelc@gskamnik.si  

Vsa vprašanja vezana na knjižnično dejavnost naslovite na elektronsko pošto knjižničarke, ki vam bo v najkrajšem možnem času odgovorila ali se osebno oglasite v knjižnici v času njene odprtosti.