e-VSEBINE+

 

Podajamo nekaj splošnih e-vsebin, namenjenih otrokom in odraslim, za pomoč pri učenju, raziskovanju, branju, poslušanju, gledanju filmov ter varnem obnašanju na spletu. Razvoj tehnologije je omogočil, da vsebine postanejo dostopne iz oddaljenega dostopa in da se kulturna dediščina, bogate zgodovinske, umetnostne in glasbene vsebine resnično postavijo tudi brezplačno na ogled najširši javnosti.

 

 

 

dLIB – Digitalna knjižnica Slovenije je spletni informacijski vir, ki ohranja slovensko dediščino za izobraževanje in raziskovanje in, ki omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja slovenske kulture, umetnosti in znanosti. Na portalu so naložene celotne vsebine izbranih knjig, serijskih publikacij, člankov, razglednic, muzikalij, rokopisov, antikvarnega gradiva, zemljevidov itd., ki jih hranijo Narodna in univerzitetna knjižnica in nekatere druge slovenske knjižnice. Neposredni dostop do glasbenega gradiva na dLIB 

 

 

Portal Kamra je slovensko spletno mesto, ki knjižnicam, šolam, muzejem itd. omogoča, da svoje domoznanske vsebine predstavijo digitalno. Poudarek je na slikovnem gradivu, ki je vsebinsko predstavljeno kot zgodba. Neposredni dostop do vsebin z glasbo TUKAJ do glasbeno plesnih digitalnih zbirk pa TUKAJ

 

 

 

Digitalni repozitorij Univerzitetne knjižnice Maribor, kjer so na voljo različne digitalne vsebine, mdr. tudi gradiva iz in o Slovenskem narodnem gledališču Maribor, ki je s svojo bogato zgodovinsko tradicijo temeljito vpeto v širši slovenski prostor z gledališko, glasbenimi in plesnimi vsebinami.  Več kot zanimi so 100 let stari plakati, ki so nekoč vabili na predstave z opisom vsebine in vlog.

 

 

   

Portal Zgodovina Slovenije – SIstory je portal slovenskega zgodovinopisja, namenjen v izobraževalne in raziskovalne namene.   

 

 

 

Evropska digitalna kulturna dediščina tudi v slovenskem jeziku, kjer lahko iščemo vsebine iz področja umetnosti, glasbe iz več kot  tisoč kulturnih ustanov, mdr. tudi naše sosede, splošne knjižnice,  Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik.

 

Google Arts & Culture prinaša strokovne vsebine iz umetnosti, zgodovine, glasbe, fotografije, kulturne dediščine itd.

 

 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika je najobsežnejše in nacionalno najpomembnejše slovensko slovarsko delo. 

 

 

Spletni biografski leksikon znanih Slovencev doma in po svetu.

 

 

Slovenski spletni portal, projekt splošnih knjižnic Slovenije, z mnenjem/recenzijo/kratkim opisom  dobrih knjig.

 

Izposoja zvočnih knjig v slovenskem jeziku na daljavo 

 

 

Branje tujih e-knjig in zvočnih knjig na daljavo

 

    

Vsebine in gradiva so brezplačno in prosto dostopna vsakomur, v izobraževalne in raziskovalne namene. 

 

 

 

Bukla je slovenska revija o knjižnih novostih, izhaja vsako prvo sredo v mesecu.

 

 

Mednarodno nagrajeni spletni časopis za otroke

 

 

 

Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje.

 

 

 

TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije in nudi čustveno oporo otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Mlade želi vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih situacij.

 

 

 

Slovenski nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) je koordinator razreševanja incidentov, tehnično svetuje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah ter izdaja opozorila za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah na elektronskih omrežjih. SI-CERT izvaja nacionalni program ozaveščanja Varni na internetu in sodeluje v projektu  SAFE-SI. SI-CERT deluje v okviru javnega zavoda Arnes (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije).