e-izbor ČLANKOV, STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH DEL

 

Seznam, urejen po abecedi, nagovarja bralce k nadaljnjemu branju/raziskovanju izbranih tematik.

 

Ahačič Osterman, Barbara: Melodija Mengeš : prva slovenska tovarna glasbenih inštrumentov, 2022

Belej, Janja: Mešani zbori Antona Schwaba, 2017 

Borec, Saša: Glasba za otroške zbore skladatelja Tomaža Habeta, 2021 

Burgar, Ciril: 75 let glasbenega ponosa Mengša, 2021

Casar, Sara: Solistična orgelska dela Primoža Ramovša, 2017 

Cerkvenik, Iva: Kitara v slovenski komorni glasbi, 2016  

Dobrotinšek, Maja: Slovenske ljudske pesmi, pozitivne vrednote in čustveni razvoj otroka , 2014 

Glasenčnik, Rebeka: Gregor Zafošnik kot sakralni skladatelj,2020 

Goltnik, Urša: Marijine pesmi Hugolina Sattnerja in njihov pomen v liturgiji 2022 

Humski, Kaja: Priredbe izbranih ljudskih pesmi in njihova priljubljenost med učenci  razredne stopnje , 2020  

Jahn, Maša: Pomen violinskega koncerta Matije Bravničarja za slovensko glasbeno ustvarjalnost , 2020 

Jamar, Nina: Petnajst let delovanja knjižnice na Glasbeni šoli Jesenice, 2018 

Jamar, Nina: Izgradnja knjižnične zbirke v knjižnici na Glasbeni šoli Jesenice, 2020 

Jamar, Nina: Bibliografska predstavitev Glasbene šole Jesenice : z bibliografijama izdaj 2003-2020 ter člankov o šoli 2017-2020,2021 

Kako lahko knjižnica glasbene šole pripomore k delovanju glasbene šole?, 2011 

Klinc, Andreja: Javne in zasebne glasbene šole , 2016 

Koren, Jure: Godalni kvartet Tartini,2022 

Korošak, Nuša: Glasbena šola v Ljutomeru, 2019 

Košenina, Klaudija: Vplivi na otrokovo izbiro glasbila, 2012 

Krajnc, Mitja: Po poteh operete od Offenbacha do Ipavca, 2016 

Lamberšek Starbek, Jana: Glasbeno-teoretično in skladateljsko delo Janeza Osredkarja , 2021 

Marcen, Gregor: Umetniška pot skladatelja in dirigenta Jožeta Privška,  2017  

Marinko, Jožica: Sodobni ples na Slovenskem, 2013 

Matičič, Tim: Razvoj orkestra/orkestracije od baročnega do jazz orkestra in vloga klaviature, elektronskih pripomočkov ter sodobnih tehnologij pri orkestraciji , 2022 

Medved, Tjaša: Vloga in delo knjižnic glasbenih šol, 2021 

Ožvald, Dora: Bach, Wieniawski, Škerjanc : izbor treh del za violino 2010 

Podgrajšek, Janja:  Danski in slovenski zborovski skladatelji v obdobju romantike in pozne romantike , 2020  

Sotlar, Margareta Megi: Lucijan Marija Škerjanc – Deset mladinskih skladbic, 2011 

Sagadin, Uroš: Življenje in delo skladatelja Franja Luževiča , 2016 

Šijanec, Aleksander: Življenje in delo Bojana Adamiča (3 skladbe za klarinet), 2012 

Šimonka Kavaš, Tjaša:  Prekmursko ljudsko izročilo skozi šest ljudskih pesmi za ženski zbor, 2012 

Štrancar, Sara: Pet etud za violo, 2016 

Štrubelj, Apolonija: Klavirske skladbe Karola Pahorja, 2016 

Trček Marušič, Katarina:  Delavnica potujočega orglarja Marcusa Göbla in problematika historičnih orgel na Slovenskem, 2019  

Vajngerl, Marjana: Pomen Janka Ravnika v slovenski klavirski pedagogiki, 2018 

Vidih, Jasmina: Organist Janez Kranjec in njegov glasbeni opus, 2019 

Voglar, Marjan: Organizacija informacij glede na potrebe uporabnikov knjižnice glasbene šole, 2015 

Vuga, Kerstin: Koroško ljudsko izročilo skozi različne priredbe šestih rožanskih ljudskih pesmi za visoke glasove , 2013 

Zalokar, Anja: Odnos do glasbenih tekmovanj v Sloveniji na osnovni in srednji stopnji v glasbenem šolstvu , 2016 

Zemljak, Katica: Primerjava samospevov skladateljic Clare Josephine Wieck Schumann in Fanny Cäcilie Hensel Mendelssohn, 2023 

Zgodovina Melodije Mengeš, 2021

Zorič, Maja: Doživljanje nastopa učencev glasbenih šol pred občinstvom, 2018 

Zupančič, Urška: Mešani zbori Janka Ravnika, 2014 

Žakelj, Andrej: Komorna glasba za kvartet kljunastih flavt, 2009