DAROVI

 

Knjižnica s hvaležnostjo sprejema darove knjižničnega gradiva in po lastni strokovni presoji razpolaga s podarjenim gradivom. Darovano gradivo ne sme biti poškodovano, pomanjkljivo, umazano, plesnivo. Darovalec podpiše obrazec o darovanju s čimer je seznanjen s pogoji darovanja. Gradiva, ki ga ni moč uvrstiti v knjižnično zbirko lahko knjižnica ponudi drugim članom, postavi v knjigobežnico, preda drugim ustanovam in/ali zavrže. 

Obrazec o darovanju:

Donacije