ČASOPISI IN REVIJE

 

Hranimo vse številke in letnike pridobljenih glasbenih serijskih publikacij. Ostale tekoče serijske publikacije hranimo za zadnjih 5 let. Serijske publikacije izposojamo za 14 dni.  Hranimo in izposojamo naslednje serijske publikacije: 

 

 

 

 

Glasba v šoli in vrtcu  

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/gskam/233455872, https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/gskam/233484800  

Kamničanka  

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/gskam/283067648  

Notna mapa 

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/gskam/74819584  

Pedagoška obzorja  

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/gskam/1142020 

Slovenski citrar  

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/gskam/115308544  

Vzgoja in izobraževanje

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/gskam/1131780 

 

ARHIV

Andragoška spoznanja  

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/gskam/45586176  

(zaloga 2020-2023)

Vodenje v vzgoji in izobraževanju 

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/gskam/127567616  

(zaloga 2019-2022)

Grlica 

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/gskam/745220