Objavljamo urnike predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice in nauka o glasbi za matično enoto v Kamniku in dislocirano enoto v Mostah pri Komendi. Starši ste obvestila, v katero skupino glasbene pripravnice in nauka o glasbi so dodeljeni vaši otroci, dobili po e-pošti.

V četrtek, 1. septembra 2022, ob 17. uri bomo imeli razdelitev urnikov individualnega pouka, zato bomo s skupinskim poukom pričeli v petek, 2. septembra 2022.