Podelitev spričeval za šolsko leto 2022/2023 bo v petek, 24. junija 2022, ob 17. uri v matični šoli v Kamniku v učilnicah individualnega pouka. Nekateri učitelji, ki učijo na več lokacijah, bodo uro podelitve spričeval prilagodili in starše svojih učencev o tem tudi obvestili.

Ob koncu uspešno zaključenega šolskega leta 2022/2023 vam želimo lepe počitnice in veliko nove vneme za leto 2022/2023!