Svet šole

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJIC:

 • Alenka Jevšnik, Občina Kamnik
 • Rok Rakar, Občina Kamnik
 • Srečko Kos, Občina Komenda

PREDSTAVNIKI STARŠEV:

 • Aleš Lipičnik
 • Samo Resnik
 • Anka Lipičnik

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH:

 • Egon Bajt – predsednik sveta
 • Marko Heričko
 • Jana Jelinčič
 • Janez Klobčar
 • Robert Smolnikar