Programi in smeri

1.Orkestrski instrumenti in petje:GŠ Kamnik_Novi prostori_03
– godala: violina, viola, violončelo
– pihala: flavta, oboa, klarinet, saksofon;
– trobila: rog, trobenta, pozavna, tuba in druga trobila;
– tolkala;
– petje.

2. Drugi instrumenti:
– instrumenti s tipkami: klavir, orgle in harmonika;
– brenkala: kitara;
– kljunasta flavta;
– citre, diatonična harmonika

3. Komorno orkestralna igra.
4. Orkestri: godalni, pihalni in kitarski.
5. Zbor: mladinski.
6. Nauk o glasbi.
7. Predšolska glasbena vzgoja.
8. Glasbena pripravnica.
9. Plesna pripravnica.
10. Balet.

Pouk instrumentov in petja poteka individualno enkrat ali dvakrat tedensko po 30 ali 45 minut.
Skupinski pouk poteka praviloma enkrat tedensko. Ura skupinskega pouka traja 45 ali 60 minut.
Nauk o glasbi je obvezen predmet. Komorna igra in orkestralna igra so obvezni predmeti od 4. razreda dalje.