V ponedeljek, 18. maja 2020, je Glasbena šola Kamnik začela ves program ponovno izvajati v prostorih šole. Poučevanje na daljavo je z odlokom ukinjeno, izjema so samo rizične skupine. Ker moramo izvedbo pouka prilagoditi priporočilom NIJZ-ja bo do preklica veljal naslednji red:

INDIVIDUALNI POUK:

  • Učenci k pouku inštrumenta prihajajo točno. Zunaj pred vhodom počakajo, da izstopi učenec, ki ima uro pred njimi, šele nato lahko vstopijo stavbo in gredo do učilnice. Zadrževanje in čakanje na hodnikih glasbene šole ni dovoljeno.
  • Vsi učenci stari 12 let in več morajo k pouku priti z masko. Masko lahko učenci pihal, trobil in petja v učilnici snamejo, ostali jo morajo nositi tudi med poukom. Kirurške maske za enkratno uporabo nam je zagotovila občinska civilna zaščita. Vsi učenci stari 12 let in več bodo dobili masko tako, da jim jo bo pred začetkom ure pred vhod prinesel učitelj individualnega pouka. Pri skupinskih predmetih (NGL, godalni orkester, kitarski orkester) morajo masko nositi vsi učenci, ki so stari 12 let in več.
  • Pri vhodu v stavbo si morajo učenci roke razkužiti, po potrebi tudi v učilnici. Prav tako bo potrebno razkuževanje rok pri odhodu iz stavbe in pri izstopanju iz toaletnih prostorov.

 

SKUPINSKI POUK:

  • Učenci naj k skupinskemu pouku prihajajo točno, vendar naj ne vstopajo v stavbo. Vsako skupino bo pred vhod stavbe prišel iskat učitelj skupinskega pouka, ki bo poskrbel, da si bodo učenci razkužili roke in v stavbo vstopili v primerni razdalji. Po koncu pouka bo skupino znova odpeljal pred vhod in ponovno poskrbel za razdaljo in razkuževanje. Šele ko bo skupina zunaj, bo lahko nova vstopila v prostore šole. Medtem se bodo prostori zračili. Klopi bodo razmaknjene v predpisani razdalji.

 

GLASBENA PRIPRAVNICA (Anica Smrtnik) bo imela pouk po urniku, pouk 1. skupine (ponedeljek od 17h – 18h) bo potekal v Vremšakovi dvorani, Kajuhova pot 11, pouk 2. skupine (ponedeljek od 18h do 19h) pa v učilnici NGL, Kajuhova pot 11.

Pouk 4. razreda NGL se bo zaključeval 15 minut prej, ponedeljkove skupine ob 17.45 in sredine skupine ob 15.45.

Pouk 6. razreda NGL (učitelj Nejc Spruk) bo potekal po urniku ob ponedeljkih vendar v Vremšakovi dvorani, Kajuhova pot 11.

Kitarski orkester bo imel vaje ob sredah ob 17.30 v Vremšakovi dvorani, Kajuhova pot 11.

 

Do nadaljnjega se učenci pred vhodom v učilnico ne bodo sezuvali.

O pouku orkestrov in pevskega zbora boste obveščeni posebej s strani učiteljev.

Veselimo se našega ponovnega srečanja in vas ob vseh ukrepih prosimo za razumevanje!